Tất cả sản phẩm

Sắp xếp:
Dạng lưới Dạng danh sách
CHỐNG SÉT VAN COOPER 9KV

CHỐNG SÉT VAN COOPER 9KV

Tất cả sản phẩm

Chống sét van (CSV) là thiết bị hạn chế các quá điện áp xảy ra trong lưới điện nhằm bảo vệ cách điện chính cho các thiết bị nhất...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
CHỐNG SÉT VAN COOPER 42KV

CHỐNG SÉT VAN COOPER 42KV

Tất cả sản phẩm

Chống sét van (CSV) là thiết bị hạn chế các quá điện áp xảy ra trong lưới điện nhằm bảo vệ cách điện chính cho các thiết bị nhất...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
CHỐNG SÉT VAN COOPER 24KV

CHỐNG SÉT VAN COOPER 24KV

Tất cả sản phẩm

Chống sét van (CSV) là thiết bị hạn chế các quá điện áp xảy ra trong lưới điện nhằm bảo vệ cách điện chính cho các thiết bị nhất...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
CHỐNG SÉT VAN COOPER 12KV

CHỐNG SÉT VAN COOPER 12KV

Tất cả sản phẩm

Chống sét van (CSV) là thiết bị hạn chế các quá điện áp xảy ra trong lưới điện nhằm bảo vệ cách điện chính cho các thiết bị...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V25-B+C 1+NPE-280 (50kA)

V25-B+C 1+NPE-280 (50kA)

Tất cả sản phẩm

Chống Sét Lan Truyền P+N+E Dùng cho tải 1 pha Chống sét 1P+NPE, Iimp (10/350) 7kA, Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20) 50kA L-N Type: V25-B+C 1+NPE-280...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
VF60-AC/DC

VF60-AC/DC

Tất cả sản phẩm

Chống Sét Lan Truyền cho áp DC L1+L2+E Dùng cho tải DC Chống sét nguồn L1+L2+E 80VAC 110VDC, 0.7kA (8/20) Type: VF60-AC DC Chống sét dạng...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
VF24-AC DC

VF24-AC DC

Tất cả sản phẩm

Chống Sét Lan Truyền cho áp DC L1+L2+E - VF24-AC DC Dùng cho tải DC Chống sét nguồn L1+L2+E 255VAC 350VDC, 2.5kA Type: VF230-AC DC Chống sét...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
VF230-AC DC

VF230-AC DC

Tất cả sản phẩm

Chống Sét Lan Truyền cho áp DC L1+L2+E - VF230-AC DC Dùng cho tải DC Chống sét nguồn L1+L2+E 255VAC 350VDC, 2.5kA Type: VF230-AC DC Chống sét...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
VF230 AC/DC-20

VF230 AC/DC-20

Tất cả sản phẩm

Chống Sét Lan Truyền cho áp DC L1+L2+E Dùng cho tải DC Chống sét nguồn L1+L2+E 255VAC 350VDC, 2.5kA Type: VF230 AC/DC-20 Chống sét dạng module Là...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V25-B+C 4 (50kA)

V25-B+C 4 (50kA)

Tất cả sản phẩm

Chống Sét Lan Truyền 4P+E Dùng cho tải 3 pha Chống sét 4P, Iimp (10/350) 25kA, Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20) 200kA L-N Type: V25-B+C 4...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V25-B+C 3+NPE-280 (50kA)

V25-B+C 3+NPE-280 (50kA)

Tất cả sản phẩm

Chống Sét Lan Truyền 3P+N+E Dùng cho tải 3 pha Chống sét 3P+NPE, Iimp (10/350) 21kA L-N & 25kA N-PE Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20)...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V25-B+C 3 (50kA)

V25-B+C 3 (50kA)

Tất cả sản phẩm

Chống Sét Lan Truyền 3P+E Dùng cho tải 3 pha Chống sét 3P, Iimp (10/350) 21kA, Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20) 150kA L-N Type: V25-B+C 3...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V25-B+C 1+NPE-280 (50kA)

V25-B+C 1+NPE-280 (50kA)

Tất cả sản phẩm

Chống Sét Lan Truyền P+N+E Dùng cho tải 1 pha Chống sét 1P+NPE, Iimp (10/350) 7kA, Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20) 50kA L-N Type: V25-B+C 1+NPE-280...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V25-B+C 1 (50kA)

V25-B+C 1 (50kA)

Tất cả sản phẩm

Chống Sét Lan Truyền P+E Dùng cho tải 1 pha Chống sét 1P (P+E), Imax: 50kA (8/20uS), Iimp: 7kA (10/350uS) Type: V25-B+C 1 Chống sét dạng...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V20-4-280 (40kA)

V20-4-280 (40kA)

Tất cả sản phẩm

Chống Sét Lan Truyền 4P+E Imax = 40kA Type: V20-4-280 Chống sét dạng module Là loại chống sét lan truyền đường nguồn, mắc song song với tải...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V20-3-280 (40kA)

V20-3-280 (40kA)

Tất cả sản phẩm

Chống Sét Lan Truyền 3P+E Imax = 40kA Type: V20-3-280 Chống sét dạng module Là loại chống sét lan truyền đường nguồn, mắc song song với tải...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V20-3+NPE-280 (40kA)

V20-3+NPE-280 (40kA)

Tất cả sản phẩm

Chống Sét Lan Truyền 3P+N+E Dùng cho tải 3 pha Imax (8/20) 40kA/P, Imax (8/20) 110kA L-N, Imax (8/20) 50kA N-PE Type: V20-3+NPE-280 Chống sét dạng module Là...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V20-2-280 (40kA)

V20-2-280 (40kA)

Tất cả sản phẩm

Chống Sét Lan Truyền 2P+E Imax = 40kA Type: V20-2-280 Chống sét dạng module Là loại chống sét lan truyền đường nguồn, mắc song song với tải...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V20-1-280 (40kA)

V20-1-280 (40kA)

Tất cả sản phẩm

Chống Sét Lan Truyền L + E Imax=40kA Type: V20-1-280 Chống sét dạng module Là loại chống sét lan truyền đường nguồn, mắc song song với tải ra Đặt...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V20-1+NPE-280 (40kA)

V20-1+NPE-280 (40kA)

Tất cả sản phẩm

Chống Sét Lan Truyền P+N+E Dùng cho tải 1 pha Chống sét 1P+NPE, Imax (8/20) 40kA/P, Imax (8/20) 40kA L-N, Imax (8/20) 50kA N-PE Type: V20-1+NPE-280...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
Gọi tư vấn : 0982 888 757