Tất cả sản phẩm

Sắp xếp:
Dạng lưới Dạng danh sách
CHỐNG SÉT VAN COOPER 9KV

CHỐNG SÉT VAN COOPER 9KV

Liên hệ

Chống sét van (CSV) là thiết bị hạn chế các quá điện áp xảy ra trong lưới điện nhằm...

CHỐNG SÉT VAN COOPER 42KV

CHỐNG SÉT VAN COOPER 42KV

Liên hệ

Chống sét van (CSV) là thiết bị hạn chế các quá điện áp xảy ra trong lưới điện nhằm...

CHỐNG SÉT VAN COOPER 24KV

CHỐNG SÉT VAN COOPER 24KV

Liên hệ

Chống sét van (CSV) là thiết bị hạn chế các quá điện áp xảy ra trong lưới điện nhằm...

CHỐNG SÉT VAN COOPER 12KV

CHỐNG SÉT VAN COOPER 12KV

Liên hệ

Chống sét van (CSV) là thiết bị hạn chế các quá điện áp xảy ra trong lưới điện...

V25-B+C 1+NPE-280 (50kA)

V25-B+C 1+NPE-280 (50kA)

Liên hệ

Chống Sét Lan Truyền P+N+E Dùng cho tải 1 pha Chống sét 1P+NPE, Iimp (10/350) 7kA, Imax...

VF60-AC/DC

VF60-AC/DC

Liên hệ

Chống Sét Lan Truyền cho áp DC L1+L2+E Dùng cho tải DC Chống sét nguồn L1+L2+E 80VAC...

VF24-AC DC

VF24-AC DC

Liên hệ

Chống Sét Lan Truyền cho áp DC L1+L2+E Dùng cho tải DC Chống sét nguồn L1+L2+E 255VAC 350VDC,...

VF230-AC DC

VF230-AC DC

Liên hệ

Chống Sét Lan Truyền cho áp DC L1+L2+E Dùng cho tải DC Chống sét nguồn L1+L2+E 255VAC 350VDC,...

VF230 AC/DC-20

VF230 AC/DC-20

Liên hệ

Chống Sét Lan Truyền cho áp DC L1+L2+E Dùng cho tải DC Chống sét nguồn L1+L2+E 255VAC 350VDC,...

V25-B+C 4 (50kA)

V25-B+C 4 (50kA)

Liên hệ

Chống Sét Lan Truyền 4P+E Dùng cho tải 3 pha Chống sét 4P, Iimp (10/350) 25kA, Imax...

V25-B+C 3+NPE-280 (50kA)

V25-B+C 3+NPE-280 (50kA)

Liên hệ

Chống Sét Lan Truyền 3P+N+E Dùng cho tải 3 pha Chống sét 3P+NPE, Iimp (10/350) 21kA L-N...

V25-B+C 3 (50kA)

V25-B+C 3 (50kA)

Liên hệ

Chống Sét Lan Truyền 3P+E Dùng cho tải 3 pha Chống sét 3P, Iimp (10/350) 21kA, Imax...

V25-B+C 1+NPE-280 (50kA)

V25-B+C 1+NPE-280 (50kA)

Liên hệ

Chống Sét Lan Truyền P+N+E Dùng cho tải 1 pha Chống sét 1P+NPE, Iimp (10/350) 7kA, Imax...

V25-B+C 1 (50kA)

V25-B+C 1 (50kA)

Liên hệ

Chống Sét Lan Truyền P+E Dùng cho tải 1 pha Chống sét 1P (P+E), Imax: 50kA (8/20uS),...

V20-4-280 (40kA)

V20-4-280 (40kA)

Liên hệ

Chống Sét Lan Truyền 4P+E Imax = 40kA Type: V20-4-280 Chống sét dạng module

V20-3-280 (40kA)

V20-3-280 (40kA)

Liên hệ

Chống Sét Lan Truyền 3P+E Imax = 40kA Type: V20-3-280 Chống sét dạng module

V20-3+NPE-280 (40kA)

V20-3+NPE-280 (40kA)

Liên hệ

Chống Sét Lan Truyền 3P+N+E Dùng cho tải 3 pha Imax (8/20) 40kA/P, Imax (8/20) 110kA L-N, Imax...

V20-2-280 (40kA)

V20-2-280 (40kA)

Liên hệ

Chống Sét Lan Truyền 2P+E Imax = 40kA Type: V20-2-280 Chống sét dạng module

V20-1-280 (40kA)

V20-1-280 (40kA)

Liên hệ

Chống Sét Lan Truyền L + E Imax=40kA Type: V20-1-280 Chống sét dạng module

V20-1+NPE-280 (40kA)

V20-1+NPE-280 (40kA)

Liên hệ

Chống Sét Lan Truyền P+N+E Dùng cho tải 1 pha Chống sét 1P+NPE, Imax (8/20) 40kA/P, Imax...

Gọi tư vấn : 0982 888 757
Google Analytics Alternative