Bảo hành dài hạn

Để đảm bảo hệ thống chống sét của quý khách hoạt động ổn định, Bảo Uyên luôn cung cấp dịch vụ bảo dưỡng tốt nhất, bảo hành sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.

+ Chúng tôi Bảo dưỡng các hệ thống chống sét tiếp đất do Công ty Chống sét Bảo Uyên cung cấp và lắp đặt theo yêu cầu của khách hàng (định kỳ, thường xuyên hay đột xuất)

+ Bảo dưỡng các hệ thống chống sét tiếp đất do khách hàng lắp đặt trước.

+ Tư vấn cho khách hàng bổ sung khi hệ thống thiết bị chống sét, tiếp đất hết hạn sử dụng, kém phẩm chất hoặc không đạt yêu cầu theo quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam hoặc Quốc tế.

Tags:
0982888757
Google Analytics Alternative