CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Sắp xếp:
Dạng lưới Dạng danh sách
V25-B+C 1+NPE-280 (50kA)

V25-B+C 1+NPE-280 (50kA)

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Chống Sét Lan Truyền P+N+E Dùng cho tải 1 pha Chống sét 1P+NPE, Iimp (10/350) 7kA, Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20) 50kA L-N Type: V25-B+C 1+NPE-280...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
VF60-AC/DC

VF60-AC/DC

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Chống Sét Lan Truyền cho áp DC L1+L2+E Dùng cho tải DC Chống sét nguồn L1+L2+E 80VAC 110VDC, 0.7kA (8/20) Type: VF60-AC DC Chống sét dạng...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
VF24-AC DC

VF24-AC DC

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Chống Sét Lan Truyền cho áp DC L1+L2+E - VF24-AC DC Dùng cho tải DC Chống sét nguồn L1+L2+E 255VAC 350VDC, 2.5kA Type: VF230-AC DC Chống sét...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
VF230-AC DC

VF230-AC DC

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Chống Sét Lan Truyền cho áp DC L1+L2+E - VF230-AC DC Dùng cho tải DC Chống sét nguồn L1+L2+E 255VAC 350VDC, 2.5kA Type: VF230-AC DC Chống sét...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
VF230 AC/DC-20

VF230 AC/DC-20

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Chống Sét Lan Truyền cho áp DC L1+L2+E Dùng cho tải DC Chống sét nguồn L1+L2+E 255VAC 350VDC, 2.5kA Type: VF230 AC/DC-20 Chống sét dạng module Là...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V25-B+C 4 (50kA)

V25-B+C 4 (50kA)

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Chống Sét Lan Truyền 4P+E Dùng cho tải 3 pha Chống sét 4P, Iimp (10/350) 25kA, Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20) 200kA L-N Type: V25-B+C 4...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V25-B+C 3+NPE-280 (50kA)

V25-B+C 3+NPE-280 (50kA)

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Chống Sét Lan Truyền 3P+N+E Dùng cho tải 3 pha Chống sét 3P+NPE, Iimp (10/350) 21kA L-N & 25kA N-PE Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20)...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V25-B+C 3 (50kA)

V25-B+C 3 (50kA)

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Chống Sét Lan Truyền 3P+E Dùng cho tải 3 pha Chống sét 3P, Iimp (10/350) 21kA, Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20) 150kA L-N Type: V25-B+C 3...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V25-B+C 1 (50kA)

V25-B+C 1 (50kA)

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Chống Sét Lan Truyền P+E Dùng cho tải 1 pha Chống sét 1P (P+E), Imax: 50kA (8/20uS), Iimp: 7kA (10/350uS) Type: V25-B+C 1 Chống sét dạng...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V20-4-280 (40kA)

V20-4-280 (40kA)

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Chống Sét Lan Truyền 4P+E Imax = 40kA Type: V20-4-280 Chống sét dạng module Là loại chống sét lan truyền đường nguồn, mắc song song với tải...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V20-3-280 (40kA)

V20-3-280 (40kA)

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Chống Sét Lan Truyền 3P+E Imax = 40kA Type: V20-3-280 Chống sét dạng module Là loại chống sét lan truyền đường nguồn, mắc song song với tải...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V20-3+NPE-280 (40kA)

V20-3+NPE-280 (40kA)

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Chống Sét Lan Truyền 3P+N+E Dùng cho tải 3 pha Imax (8/20) 40kA/P, Imax (8/20) 110kA L-N, Imax (8/20) 50kA N-PE Type: V20-3+NPE-280 Chống sét dạng module Là...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V20-2-280 (40kA)

V20-2-280 (40kA)

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Chống Sét Lan Truyền 2P+E Imax = 40kA Type: V20-2-280 Chống sét dạng module Là loại chống sét lan truyền đường nguồn, mắc song song với tải...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V20-1-280 (40kA)

V20-1-280 (40kA)

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Chống Sét Lan Truyền L + E Imax=40kA Type: V20-1-280 Chống sét dạng module Là loại chống sét lan truyền đường nguồn, mắc song song với tải ra Đặt...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V20-1+NPE-280 (40kA)

V20-1+NPE-280 (40kA)

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Chống Sét Lan Truyền P+N+E Dùng cho tải 1 pha Chống sét 1P+NPE, Imax (8/20) 40kA/P, Imax (8/20) 40kA L-N, Imax (8/20) 50kA N-PE Type: V20-1+NPE-280...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V10-C 3+NPE-280 (20kA)

V10-C 3+NPE-280 (20kA)

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Chống Sét Lan Truyền Chống sét 3P+NPE, Imax (8/20) 20kA/P, Imax (8/20) 60kA L-N, Imax (8/20) 50kA N-PE Type: V10-C COMPACT Dạng khối Compact, dòng kinh tế Là...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V10-C 1+NPE-280 (20kA)

V10-C 1+NPE-280 (20kA)

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Chống Sét Lan Truyền Chống sét 1P+NPE, Imax (8/20) 20kA/P, Imax (8/20) 20kA L-N, Imax (8/20) 50kA N-PE Type: V10 COMPACT Dạng khối Compact, dòng kinh tế Là...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V10-C 0-280 (20kA)

V10-C 0-280 (20kA)

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Chống Sét Lan Truyền 1 pha (L+E) Imax = 20kA Không có chân đế Type: V10 - C 0 - 280 Dạng khối Compact, dòng kinh tế Là...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
V10 COMPACT 255 (20kA)

V10 COMPACT 255 (20kA)

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Chống Sét Lan Truyền 3P+N+E Imax = 20kA Type: V10 COMPACT 255 Dạng khối Compact, dòng kinh tế Là loại chống sét lan truyền đường nguồn, mắc...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
LSA-B-MAG (Điện Thoại)

LSA-B-MAG (Điện Thoại)

CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Chống Sét Lan Truyền cho tín hiệu điện thoại C hống sét cho tổng đài điện thoại, Krone 10 pairs - LSA connection strip (Grey) Type:...

Xem chi tiết

0₫

 • Tình trạng hàng: Còn hàng
Gọi tư vấn : 0982 888 757